مقاله بهداشت و ایمنی 36 صفحه ایی

مقاله بهداشت و ایمنی 36 صفحه ایی,مقاله بهداشت و ایمنی,بهداشت و ایمنی,دانلود مقاله,مقاله بهداشت|2044536|ll4
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله بهداشت و ایمنی 36 صفحه ایی را مشاهده می نمایید.این فایل به همراه چکیده و مقدمه و متن اصلی و منابع و دارای 36 صفحه می باشد با فرمت word ( قابل ویرایش و آماده به چاپ ) در اختیار شما قرار می‌گیرد. بخشی از مقدمه :

افزایش بهره وری،ایمنی و بهداشت شغلی نیروی کار از جمله مسائل اصلی در صنایع می باشد.برخی مشکلات معمول در این راستا عبارتند از طراحی نا مناسب محل کار،عدم انطباق بین رقابتهای کارگر و الزامات شغلی،وجود محیط کار و مشاغل زیان آور،طراحی نامناسب سیستم انسان-ماشین و برنامه های ضعیف مدیریت.این مشکلات منجر به ایجاد مخاطرات در محل کار،ضعف سلامتی کارگران،صدمات ناشی از کار با تجهیزات می شود. مدیران همواره به فکر افزایش کیفیت و کمیت کار هستند و تعداد کمی از آنان واقعاً به سلامت جسم و روح،ایمنی،رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی کار کنان می اندیشند. در اواسط قرن و نوزدهم،اصولاًانتظارات مدیران از کارکنان بسیار بالا بود و در کشور های صنعتی، ساعات کاری طولانی، شریط نامطلوب محیط کار و افزایش تولید را به کارکنان تحمیل می کرد. درقرن بیستم هم در کشور ها ی در حال توسعه،به ویژه در بخش خصوصی، انتظارات کارفرمایان از کارکنان بیش از حد بوده و شرایط نامطلوب کار،ساعات کاری طولانی وکارهای سخت و خارج از توان به کارکنان تحمیل می شده است . به همین سبب،اکنون دولتها برای جلوگیری از اجحاف کار فرمایان در حق کارکنان،قوانین و مقرراتی را به منظور تضمین سلامت،ایمنی ،رفاه وامنیت کارکنان شاغل در بخشهای دولتی وخصوصی وضع واجرا می کنند.البته،تأثیر خود کارکنان،اتحادیه ها و نمایندگی کارکنان در ایجاد این قوانین و مقررات نادیده گرفت؛ ولی به هر حال،صرف نظر از این که این قوانین و مقررات از چه منابعی سرچشمه گرفته اند.

قیمت این محصول 6500 تومان

فاقد فهرست مطالب می باشد.